Dofinansowanie z urzędu pracy – jak uzyskać dotacje?

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej to doskonały sposób na wystartowanie z własnym biznesem. Na decyzję przyznania dotacji czeka się krótko, a co ważniejsze – nie trzeba ponosić żadnych dodatkowych kosztów. Dofinansowanie jest bezzwrotne i przyznawane tym osobom, które spełniają wszystkie określone warunki. Co trzeba zrobić, aby otrzymać dotacje na rozpoczęcie własnej firmy?

Warunki otrzymania dofinansowania

Aby decyzja z Urzędu Pracy została rozpatrzona pozytywnie, należy spełnić poniższe warunki:

  • Osoba starająca się o dotacje musi posiadać status osoby bezrobotnej. Otrzymuje się go po rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy. Akceptowany jest również status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej lub Absolwenta Klubu Integracji Społecznej.
  • Bezrobotny, który stara się o dotacje nie może być studentem studiów dziennych – jedynie zaocznych.
  • Osoba starająca się o dotacje nie może w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzić innej działalności gospodarczej.
  • Dotacje z urzędu pracy nie są przyznawane osobom, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu bez uzasadnienia.
  • Osoba składająca wniosek o dotacje z PUP nie otrzymała wcześniej bezzwrotnych środków publicznych na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie złożyła w tym samym czasie wniosku w innym urzędzie.
  • Dotacje nie są także przyznawane osobom, które w czasie 2 lat od dnia złożenia wniosku popełniły przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Od momentu rejestracji jako osoby bezrobotnej do momentu złożenia wniosku o dotacje z urzędu pracy musi minąć określony czas, który zależy od konkretnego urzędu. Najczęściej jest to okres od tygodnia do kilku miesięcy.

Czy trzeba mieć biznesplan?

Jest on koniecznym elementem wniosku o dotacje z PUP. Przeważnie pole „biznesplan” znajduje się w środku. Zdarza się jednak, że czasem trzeba go dołączyć jako osobny załącznik. Na stronach internetowych urzędów pracy są dostępne formularze do pobrania. Niektóre z nich nawet w ogóle nie wymagają biznesplanu. Warto jednak wiedzieć, że jego stworzenie zwiększa szansę na otrzymanie dotacji. Co więcej, biznesplan nie tylko pozwala urzędnikom zrozumieć koncepcję wnioskującego, ale także jemu samemu pomaga on w systematycznym rozwoju firmy.

Ile może wynosić dofinansowanie na otwarcie firmy?

Kwota dotacji z urzędu pracy zależy od jego możliwości finansowych. Praktycznie jest to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to, że w 2022 roku wynosi ona około 36 tysięcy złotych. Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w regulaminach poszczególnych jednostek.

Należy pamiętać, aby dotacje wykorzystać zgodnie ze złożonym wnioskiem i w terminie wskazanym w umowie. Jeśli złamie się warunki umowy lub będzie się prowadzić działalność przez okres krótszy niż 12 miesięcy – trzeba w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu środków zwrócić wszystko co się otrzymało wraz z odsetkami. Co zrobić aby tak się nie stało? Należy:

  • Wykorzystać przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem,
  • Prowadzić działalność gospodarczą przez okres minimum 12 miesięcy,
  • W okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności nie należy podejmować innej pracy zarobkowej ani nie zawieszać jej prowadzenia.

Czy trzeba mieć wkład własny?

Nie! Zazwyczaj urzędy pracy go nie wymagają. Jest on jednak zalecany. Dlaczego? Niektóre urzędy pracy zwracają uwagę na to, czy ubiegający się o dotacje jest w stanie zrealizować cele planowanej działalności. Własnym wkładem może być jakaś symboliczna suma bądź nawet sprzęt biurowy, jak drukarka czy komputer. W ten sposób urząd pracy przychylniej patrzy na wniosek o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności.

Niezbędne dokumenty do uzyskania dofinansowania z urzędu pracy

Potrzebny jest jedynie wniosek! Jeżeli jednak istnieje możliwość przedstawienia dokumentów będących poświadczeniem doświadczenia czy umiejętności wnioskodawcy, będzie to zwiększało szansę na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Mile widziane są wszelkie dyplomy ukończenia kursów, certyfikaty czy referencje od byłych pracodawców i pracowników.

Jak wygląda procedura otrzymania dotacji?

Należy złożyć wcześniej już wspomniany wniosek. Cała procedura trwa ponad miesiąc, a czasem nawet kilka. Bada się wtedy merytoryczne i formalne wypełnienie wniosku, kwalifikacje zawodowe wraz z doświadczeniem osoby wnioskującej oraz ocenia się planowaną działalność,

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, należy poczekać jeszcze jeden, kolejny tydzień na podpisanie umowy z urzędem pracy i poręczycielami, który zabezpiecza ewentualny zwrot kwoty dofinansowania). Pieniądze dla osoby, która złożyła wniosek, trafiają na konto w ciągu kilku dni. Następnie, we wskazanym w umowie terminie, trzeba założyć działalność gospodarczą.

Ważne jest, aby całą kwotę dotacji wydać w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania środków, dlatego też warto posiadać pewną kwotę odłożoną na czarną godzinę, aby firma nie przestała działać miesiąc po jej założeniu.

Co po zawarciu umowy?

W krótkim czasie trzeba dopełnić kilku niezmiernie ważnych formalności, aby otrzymać środki. Chodzi tutaj o zarejestrowanie działalności w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) oraz zawarcie i doręczenie potwierdzenia zabezpieczenia dotacji. Ważny jest również fakt, aby założyć rachunek bankowy dla swojej firmy. W tym przypadku, promocje bankowe dla przedsiębiorców są niezmiernie atrakcyjne, więc warto zapoznać się z rankingami rachunków firmowych i wybrać najlepszą opcję.

Mija rok czasu od założenia własnej działalności gospodarczej? Co należy zrobić?

Należy złożyć w urzędzie zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego potwierdzające nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej. Następnie możemy zawiesić firmę bez żadnych konsekwencji, bądź w razie potrzeby, podjąć dodatkowe zatrudnienie na rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *