Rejestracja bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy – jak wygląda ten proces?

Jeżeli nie pracujesz, ponieważ straciłeś swoją pracę, to rejestracja w urzędzie pracy powinna być Twoim pierwszym krokiem! Wiąże się to z wieloma korzyściami, jak uzyskanie zasiłku dla bezrobotnych, ale też i obowiązkami. Kiedy i jak warto się więc zarejestrować, co to daje i czy możliwe jest to do zrobienia bez wychodzenia z domu?

Kiedy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy?

Osoba niezatrudniona może zarejestrować się jako bezrobotna i poszukująca pracy w dowolnym momencie – nie istnieje żaden przepis mówiący o określonym terminie narzucającym ten obowiązek. Dobrze jest jednak zrobić to jak najwcześniej. Dlaczego? Dopiero od daty rejestracji przysługuje Ci prawo do ubezpieczenia zdrowotnego czy zasiłku. Co więcej, ustalając prawo do zasiłku, bada się okres 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania. Jeżeli przysługuje Ci prawo do zasiłku, a będziesz zwlekać z rejestracją, to możesz utracić ten przywilej.

Rejestracja w powiatowym urzędzie pracy – wymagane dokumenty

Aby rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy przebiegła pozytywnie, należy złożyć najważniejsze poniższe dokumenty:

  • dowód osobisty lub inny dowód tożsamości,
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o ukończeniu kursów lub szkoleń,
  • wszystkie świadectwa pracy,
  • wszelkie dokumenty mówiące o przeciwskazaniach wykonywania określonych prac,
  • wszystkie decyzje związane z likwidacją działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z ZUS-u o okresie płacenia składek.

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy?

Dokonanie rejestracji jako bezrobotny jest bardzo łatwe. Można to zrobić za pomocą strony internetowej praca.gov.pl lub zgłosić się osobiście w urzędzie pracy właściwego dla swojego miejsca zameldowania. Jeżeli nie posiadasz meldunku, to najlepiej udaj się do urzędu pracy odpowiedniego do aktualnego miejsca zamieszkania.

Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna, urząd pracy wyznacza termin, w którym trzeba stawić się na rozmowę, podczas której urzędnik potwierdzi Twój status bezrobotnego. Przez pandemię, proces ten odbywał się telefonicznie.

Nie da się ukryć, że rejestracja przez Internet jest wygodniejsza i o wiele szybsza. Z tej opcji mogą skorzystać tylko Ci, którzy posiadają profil zaufany lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jeżeli złożyłeś wniosek elektronicznie, to od razu po wysłaniu formularza wraz z dokumentami, otrzymasz potwierdzenie z urzędu. Nie oznacza to jednak tego, że otrzymałeś status osoby bezrobotnej – na tą decyzję musisz poczekać do 30 dni. Przyjdzie ona listem oraz będzie udostępniona na Twoim koncie urzędowym.

Jak wyrejestrować się z urzędu pracy?

Jeżeli zarejestrowałeś się jako osoba bezrobotna musisz pamiętać o tym, że jeżeli rozpoczniesz nową pracę musisz o tym powiadomić urząd pracy w terminie 7 dni od podjęcia nowej pracy. Najprawdopodobniej będziesz wtedy proszony o udokumentowanie aktywności zawodowej. Jest to wypadek wyrejestrowania się z urzędu pracy, przez co tracisz status osoby bezrobotnej.

Jeśli natomiast chcesz się wyrejestrować z urzędu pracy z własnej woli, możesz to zrobić za pomocą złożenia wniosku do urzędu lub przez stronę internetową praca.gov.pl.

Innym przypadkiem jest sytuacja, kiedy będąc osobą poszukującą pracy odmawiasz jej podjęcia bez żadnej uzasadnionej przyczyny bądź nie spełniasz innych warunków urzędu pracy – wtedy zostajesz wyrejestrowany na określony czas np. 120 dni.

Dodatek aktywizacyjny – co to takiego?

Dodatek aktywizacyjny to świadczenie, które przysługuje osobie bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy oraz posiadającej prawo do zasiłku. Co więcej musi ona podjąć samodzielnie bądź w wyniku skierowania przez urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową.

Ci, którzy podjęli zatrudnienie samodzielnie, otrzymują dodatek przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek, w wysokości do 50% zasiłku. Natomiast osoby skierowane do pracy przez urząd, otrzymują go przez cały okres, w jakim przysługiwałby im jeszcze zasiłek. Jego wysokość wynosi różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę, a tym otrzymywanym – nie więcej jednak niż 50% zasiłku dla bezrobotnych.

Wniosek o dodatek aktywizaycyjny razem z zaświadczeniem o wykonywaniu pracy można złożyć przez stronę internetową praca.gov.pl

Szkolenia dla bezrobotnych – jak wziąć w nich udział?

Powiatowe urzędy pracy organizują szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy, dzięki którym można uzupełnić i doskonalić swoje umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Żeby wziąć w nich udział trzeba zgłosić się do powiatowego urzędu pracy po skierowanie lub złożyć wniosek internetowo.

Można również otrzymać pożyczkę na sfinansowanie kosztów szkolenia, która pozwoli mu utrzymać lub podjąć zatrudnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *