Na czym polega cesja leasingu samochodu?

Leasing jest jedną z najpopularniejszych form finansowania inwestycji przez przedsiębiorców. Coraz częściej możesz spotkać się z ofertami, które mówią o tzw. przejęciu leasingu. Jest to nic innego jak cesja, którą inaczej nazywa się właśnie przepisaniem czy też oddaniem leasingu. Na czym polega cała procedura i czy jest to opłacalne? Co powinieneś wiedzieć przed podpisaniem umowy? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Czym jest cesja umowy leasingu samochodowego?

Wedle definicji, cesja jest umową cywilnoprawną, którą zawiera się pomiędzy wierzycielem (cedentem) – zbywcą wierzytelności a osobą trzecią – cesjonariuszem który jest nabywcą wierzytelności. Na jej podstawie cedent przenosi swoją wierzytelność na cesjonariusza.

W wolnym tłumaczeniu, jest to po prostu przeniesienie praw umowy leasingowej z dotychczasowego leasingobiorcy na nowego. Można ją również rozumieć poniekąd jako sprzedaż samochodu. Należy tego dokonać jednak zgodnie z przepisami oraz zapisami, które są zawarte w umowie leasingu. Cesję można wykonać zarówno bezpłatnie, jak i odpłatnie. Niekiedy musimy się liczyć z dodatkowymi opłatami, m.in. za przygotowanie aneksu do umowy, których wysokość jest zgodna z cennikiem obowiązującym w danej firmie leasingowej. Z tej opłaty zwolnione są osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Dlaczego leasingobiorcy decydują się dokonać cesji?

Powody są przeróżne. Głównie do rezygnacji z obecnie trwającej umowy i przekazania jej nowemu leasingobiorcy dochodzi z powodu:

  • trudnej sytuacji finansowej leasingobiorcy i problemami ze spłatą leasingu,
  • braku dalszej potrzeby użytkowania leasingowanego sprzętu,
  • braku chęci lub możliwości wykupu auta po spłacie rat leasingu,
  • chęci wymiany przedmiotu leasingu na inny lub nowszy,
  • chęci zawarcia umowy leasingu na innych warunkach,
  • redukcji sprzętu potrzebnego w firmie.

Niezwykle ważnym akcentem jest konieczność wyrażenia zgody na cesję leasingu przez firmę leasingową. Zazwyczaj nie jest to problematyczne, ponieważ leasingodawcy również zależy na kontynuacji umowy.

Cesja umowy leasingowej jako trójstronny układ

Nowy nabywca Twojego leasingu na samochód posiada te same prawa i obowiązki co do firmy udostępniającej leasing co Ty. Przyjmujący leasing powinien przede wszystkim przejść weryfikację zdolności kredytowej oraz mieć prawną możliwość zawarcia danej umowy cesji. Chodzi tu głównie o sytuację, kiedy następuje przepisanie leasingu na osobę prywatną. Z założenia, jak najbardziej jest to możliwe, na podstawie zmiany zasad leasingu firmowego na konsumencki. Nieco inaczej jest, jeśli w ugodzie pojawia się informacja, że zmiana strony umowy jest wyłącznie możliwa tylko wtedy, kiedy cesjonariuszem jest firma. W momencie, gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, możliwe jest dokonanie cesji leasingu auta i podpisanie trójstronnego porozumienia. Następuje to pomiędzy firmą leasingową, wierzycielem i nabywcą wierzytelności.

Na czym polega cesja leasingu samochodu?

Przede wszystkim, na początku trzeba znaleźć chętnego na cesję leasingu pojazdu przy ustalonych warunkach umowy. Nowego leasingobiorcy, zainteresowanego cesją leasingu możesz poszukać samodzielnie, np. za pomocą internetu, udostępniając ogłoszenia o chęci przekazania leasingu auta. Największą szansę na szybkie znalezienie osoby – cesjonariusza będziesz miał, jeśli Twój pojazd jest w dobrym stanie, a umowa z firmą udostępniającą leasing operacyjny została zawarta na atrakcyjnych warunkach. Kolejnym plusem jest mała ilość pozostałych rat do spłacenia.

Niekiedy można spotkać się z informacją o konieczności zapłaty odstępnego z tytułu cesji. Jeśli wartość pozostałych do spłaty rat jest mniejsza od wartości środka trwałego stanowiącego przedmiot leasingu, odstępne wynosi tyle, ile wyrównanie do wartości rynkowej samochodu. W związku z tym dotychczasowy właściciel samochodu w leasingu ma za zadanie wystawić fakturę VAT, która jest przychodem. Dodatkowo musi od zapłacić podatek VAT o wartości 23% od ceny uzyskanego odstępnego. Dla przejmującego leasing – odstępne będzie kosztem podatkowym, a podatek VAT z faktury za odstępne będzie mógł zostać odliczony.

Jakie są konsekwencje podatkowe odstąpienia i przejęcia leasingu w trakcie okresu umowy?

Odstąpienie leasingu, na zasadzie cesji to procedura, która niesie za sobą pewne skutki podatkowe. Przekazanie leasingu na inną firmę, oznacza dla podmiotu pierwotnego (wierzyciela) brak konieczności korygowania rozliczeń podatkowych oraz obowiązek wystawienia faktury na kwotę odstępnego i odprowadzenie należytego podatku do urzędu skarbowego. Dla cesjonariusza oznacza to natomiast zaliczanie w koszty uzyskania przychodu kolejnych rat leasingowych oraz możliwość odliczania podatku od rat w pełnej wysokości oraz odliczenie podatku z faktury za odstępne leasingu. Na mocy warunków wynikających z umowy może także dość do poniesienia dodatkowej opłaty maniupulacyjnej.

Opracowanie artykułu: Autoryzowany salon Skoda Bohemia Motors Janki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *