Nowy taryfikator mandatów 2022 – spis wykroczeń i kar dla kierowców

Od początku 2022 roku w Polsce obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Wysokość kar w niektórych przypadkach, porównując do 2021 r wzrosła aż dziesięciokrotnie. Najwyższy mandat wynosi aktualnie 5 tys. zł, a najwyższa grzywna jaka może być nałożona na kierowców przez sąd to nawet 30 tys. zł. Do niedawna najwyższy możliwy mandat wynosił 500 zł, a w przypadku kumulacji wykroczeń było to 1000 zł. Wysokie kary czekają przede wszystkim kierowców, którzy dopuszczą się przekroczenia limitu prędkości. Poznaj spis wykroczeń i kar jakie będzie musiał zapłacić kierowca za wykroczenia drogowe w 2022 roku!

Nowe stawki mandatów i liczba punktów karnych za przekroczenie limitu prędkości:

 • do 10 km/h – 50 zł – obecnie 0 pkt karnych, od września 0 pkt karnych
 • o 11 – 15 km/h – 100 zł – obecnie 2 pkt karne, od września 3 okt karne
 • o 16 – 20 km/h – 200 zł – jw.
 • o 21 – 25 km/h – 300 zł – obecnie 4 pkt karne, od września 6 pkt karnych
 • o 26 – 30 km/h – 400 zł – jw.
 • o 31 – 40 km/h – 800 zł/1600 zł * – obecnie 6 pkt karnych, od września 10 pkt karnych
 • o 41 – 50 km/h – 1000 zł/2000 zł* – obecnie 8 pkt karnych, od września 13 pkt karnych
 • o 51 – 60 km/h – 1500 zł/3000 zł* – obecnie 10 punktów karnych, od września najwięcej możliwych, czyli 15 punktów karnych
 • o 61 – 70 km/h – 2000 zł/4000 zł* – jw.
 • o 71 km/h i więcej – 2500 zł/5000 zł* – jw.

(*wysokość mandatu za przekroczenie prędkości w przypadku recydywy – obowiązywać będą od września 2022 r )

Recydywa polegać będzie na podwójnej stawce mandatu i będzie się stosować ją, jeśli kierowca ponownie przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 30 km w ciągu dwóch lat od pierwszego wykroczenia

Mandaty za prędkość w 2022 r. a utrata prawa jazdy

Wyższe mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości i podwójne kary dla recydywistów to tylko część nowych ustaleń. Kierowca, który w obszarze zabudowanym przekroczy prędkość o co najmniej 51 km/h, obligatoryjnie traci prawo jazdy na 3 miesiące. Ustawodawca chciał wprowadzić podobne przepisy również w przypadku terenu niezabudowanego, jak na razie jednak nieskutecznie.

Nowy taryfikator mandatów 2022

W nowych przepisach drogowych pojawił się szereg wykroczeń, za które mandaty mogą wynieść od 1000 do nawet 4000 zł. Najsurowiej karane jest nieustąpienie pierwszeństwa, wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz jazda pod wpływem alkoholu. Wyższe mandaty obowiązują teraz również za niewskazanie na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do prowadzenia lub używania w oznaczonym czasie.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości prawo o ruchu drogowym nakazuje teraz ukarać właściciela pojazdu mandatem w wysokości dwukrotności wysokości grzywny przewidzianej za dane wykroczenie, jednak nie mniejszym niż 800 zł. Zmieniła się również stawka za mandaty karne w przypadku naruszeń dotyczących pieszych.

Przeczytaj także: Czym jest napęd hybrydowy plug-in?

Mandat 4000 zł zapłacimy aktualnie za:

 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
 • złamanie na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy czerwonym sygnale, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy  

Mandat do 2500 zł grozi za:

 • złamanie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierowców innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu (od 500 do 2500 zł)
 • kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu.

Mandat 2000 zł zapłacimy za:

 • złamanie zakazu wyprzedzania pojazdu
 • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone, lub rozpoczęto ich opuszczanie
 • złamanie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
 • złamanie na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
 • złamanie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy, lub znaków drogowych

Mandat 1500 zł zapłacimy za:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzi na to przejście
 • nieustąpienie przez kierowcę, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni
 • nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa przez kierowcę podczas włączania się do ruchu
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem
 • nieustąpienie pieszemu pierwszeństwa przez kierowcę w strefie zamieszkania
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • złamanie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierowcę pojazdu mechanicznego
 • niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez uczestnika ruchu lub inną osobę znajdującą się na drodze, z wyjątkiem kierowcy pojazdu mechanicznego.

Wysoki mandat, bo na 1200 zł grozi kierowcom zatrzymującym się lub parkującym na miejscu dla osób niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *