Odbiór mieszkania od dewelopera – co musisz wiedzieć i jak napisać protokół odbioru mieszkania?

Odbiór mieszkania od dewelopera i przekazanie kluczy od lokalu to niezwykle istotny etap w procesie zakupu nieruchomości. W związku z poniesionymi przez nasz kosztami powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, czy wszystko zostało wykonane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i nie posiada żadnej usterki. Zanim to nastąpi powinieneś jednak wiedzieć jak krok po kroku przygotować się do odbioru mieszkania i na co zwrócić szczególną uwagę, nie tylko ze strony formalnej, ale i prawnej. W poniższym artykule znajdziesz informacje na temat: jakie elementy powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy, kiedy można odmówić odbioru mieszkania przez dewelopera i co w przypadku niewpisania usterki do protokołu zdawczo-odbiorczego. Ponadto poznasz różnice pomiędzy protokołem odbioru mieszkania a protokołem z odbioru technicznego. Zapraszamy do lektury.

Na co zwrócić uwagę przy odbiorze mieszkania?

Odbiór mieszkania nie należy do najprostszych. Musisz na niego przeznaczyć nawet do 2-3 godzin. Jeśli nie czujesz się w tym pewnie, warto zastanowić się nad wynajmem inspektora budowlanego. Pomoże on dobrze przygotować się do odbioru mieszkania oraz zwróci uwagę na dokładność wykonania ustaleń z umowy. W zależności od tego co ona zawierała, stan deweloperski może obejmować przykładowo:

 • tynki w środku i na zewnątrz,
 • ściany przygotowane do malowania lub pokryte jedną warstwą białej farby,
 • drzwi do mieszkania,
 • okna i parapety – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne,
 • wylewkę podłogową
 • instalacje: wentylacyjną, wodno-kanalizacyjną, grzewczą i elektryczną wraz z gniazdkami, grzejniki.

Warto podczas odbioru dysponować sprzętem, który ułatwi ustalenie stanu technicznego. Będą to przykładowo miarka, kątownik, poziomica czy śrubokręt ze wskaźnikiem prądu.

Czym jest protokół odbioru lokalu?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania jest niezwykle ważnym dokumentem. Sformułowany na piśmie po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości, potwierdza potwierdza przekazanie lokalu najemcy. Znajdziesz w nim opis stanu ogólnego lokum w danym okresie czasu jak i wszelkie szczegóły dotyczące stanu technicznego. Będą to informacje na temat wyposażenia mieszkania, stanu liczników czy wad lokalu.

Jest to również bardzo ważny dokument prawny. Stanowi on dowód wszelkich ustaleń omawianych przy zakupie nieruchomości i jej odbioru. Jest również podstawą do ewentualnych roszczeń kupującego. Ze względu na fakt, że protokół ma tak dużą rolę prawną, w ustawie deweloperskiej znajdziesz zapisy, jasno określające wszelkie zasady dotyczące sporządzenia protokołu i postępowania podczas odbioru lokum. Ich lektura może znacznie ułatwić wszelkie negocjacje oraz stanowią one dodatkowo podstawę do dalszych działań m.in. w zakresie usterek.

Protokół odbioru technicznego a protokół zdawczo odbiorczy mieszkania lub domu

Oba dokumenty, na wskroś podobne, nieco się różnią. Pierwszy z nich związany jest z oceną stanu technicznego lokalu. Zawieramy w nim wszelkie wady i usterki w nowym mieszkaniu. Drugi natomiast poza oceną techniczną zawiera zapis o wydaniu lokum. Znajdziemy w nim m.in. stan liczników czy ilość otrzymanych kluczy. Dokument, który decydujemy się podpisać, zależy ściśle od ilości wad w mieszkaniu oraz od stanu zakończenia formalności budowlanych. Przed podpisaniem protokołu odbioru należy wpisać w nim wszelkie znalezione przez nas usterki. Masz prawo odmówić zgody na ustne ustalenia, ze względu na to, że tylko to, co jest uwzględnione na piśmie jest wiążące. W protokole należy uwzględnić:

 • datę sporządzenia,
 • dane nabywcy i dewelopera,
 • dane dotyczące lokalu mieszkalnego i jego przynależności,
 • informacje o przekazanych kompletach kluczy, pilotach do bram garażowych i kodach do domofonu
 • spis stwierdzonych usterek podczas odbioru technicznego mieszkania oraz ustaleń pomiędzy stronami (wykaz elementów niedokończonych na etapie odbioru).

Spisanie protokołu odbioru mieszkania od dewelopera – krok po kroku

Na początku deweloper ma za zadanie poinformować nabywce o możliwym terminie odbioru. Następnie spisywany jest protokół. Wpisujemy do niego wszelkie usterki występujące na lokalu. Deweloper ma 14 dni na dostarczenie nabywcy oświadczenia o uznaniu wad lub też nie. Następnie w ciągu 30 dni od podpisania umowy ma za zadanie usunąć wszelkie wady.

Co jeśli inwestor nie usunie usterek w tym terminie?

W takiej sytuacji, niezwłocznie musi on podać inny termin usunięcia wad oraz przyczynę opóźnienia. Jeśli zdarzy się sytuacja, że deweloper nie chce tego dokonać bez podania. konkretnego powodu, masz prawo zgłosić sprawę do sądu.

Warto wiedzieć, że jeśli nie stawisz się na odbiór lokalu, po dwukrotnym wezwaniu dewelopera, w odstępstwie 60 dni ma on prawo odstąpić od umowy deweloperskiej.

Co w przypadku niewpisania usterki do protokołu?

Jeśli w trakcie odbioru mieszkania, nie uwzględniłeś w umowie żadnych wad, a następnie po przejęciu lokalu stwierdzisz pewną usterkę, jak na przykład pęknięcie szyby, niestety nie będzie ona wówczas podlegać gwarancji ani rękojmi. Wynika to z faktu, że jest to uszkodzenie mechaniczne, które mogłeś spowodować później sam, jako właściciel lokalu. Wszelkie niewychwycone uszkodzenia mechaniczne nie podlegają bowiem później usunięciu. Nieco inaczej jest przykładowo w sytuacji, kiedy pęknie rura bądź wystąpi przeciek w instalacji. Wówczas nawet pomimo niewpisania tego wcześniej do protokołu, możesz domagać się usunięcia wady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *